De dagindeling kan per kind verschillend zijn, omdat de kinderen op verschillende tijden gebracht worden en in verschillende leeftijdsfasen zitten. Baby’s zullen zo veel mogelijk het dagritme van thuis volgen. Voor de andere kinderen is het volgende schema een leidraad.

 

06:30-09:00 Kinderen worden gebracht. Er vind overdracht plaats met de ouders. De kinderen kunnen vrij spelen en rustig de dag beginnen.

09:00-10:00 Een gezamenlijke activiteit.

10:00  Fruit met drinken

10:30-12:00 Gezamenlijke activiteit / vrijspelen

12:00-13:00  brood met drinken

Na het eten zullen sommige kinderen een middag slaapje doen. Voor kinderen die niet meer slapen in de middag is er ruimte voor vrij spel of een individuele activiteit tussen mij en 1 kind.

15:00-15:30  Tussendoortje met drinken

Vanaf 15:30 tot moment van ophalen is er ruimte voor rustige activiteiten en vrij spel.