Visie gastouderopvang Het Draakje:

Gastouderopvang is kleinschalige opvang en daardoor heb ik meer tijd voor ieder kind. Het betekent dus meer dan alleen het verzorgen van de kinderen. In de huiselijke sfeer van de gastouderopvang creëer ik een emotioneel veilige omgeving, die kinderen nodig hebben om op persoonlijk en sociaal vlak te ontwikkelen. Deze veilige situatie ontstaat mede door de regels (waarden en normen) die er bij gastouderopvang Het Draakje gelden. Ik zal hierin zelf het goede voorbeeld geven en kinderen waar nodig positief proberen te corrigeren als zij zich niet aan de regels houden.

Nog een onderdeel van mijn visie is dat ik de ontwikkeling van de kinderen stimuleer door spel- en leermaterialen aan te bieden passend bij de leeftijd van de kinderen. Deze materialen worden aangeboden tijdens de gezamenlijke activiteiten. De basis voor deze activiteiten word uit de VVE methode “Uk en Puk” gehaald. Naast de gezamenlijke activiteiten zijn er ook voldoende spel- en leermaterialen waar kinderen, alleen of met andere kinderen, zelfstandig mee kunnen spelen tijdens de vrije spel momenten. Bij het aanbieden van materialen wordt altijd gekeken naar de individuele behoeften van een kind. Waar is hij/zij al aan toe of waar liggen de interesses van een kind?

Tot slot vind ik communicatie met ouders erg belangrijk. Even een praatje voor de opvang begint en de dag kort doornemen als het kind weer word opgehaald. Voor een goede communicatie maak ik ook graag gebruik van een schriftje/oppasboekje. Ik vind het belangrijk dat ouders weten wat een kind allemaal mee maakt/leert tijdens de opvang bij Het Draakje.